Вітаю Вас, Гість 

ШПИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

вул. Шкільна, 27, с. Шпилі, Іванківського району, Київської області, 07260

тел. 0 -4591-39-2-30, e-mail: spyli_zosch21@ukr.net Код ЄДРПОУ 24883286

НАКАЗ

09.06.2017 №65
 

Про підсумки методичної

роботи з педагогічними працівниками

школи у 2016-2017 навчальному році
 

Керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами, а саме: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами, Положенням про атестацію педагогічних працівників, перспективним планом розвитку школи, річним планом роботи школи методична робота школи в 2016-2017навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних та над предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів .

У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив школи продовжив роботу над реалізацією проблемного питання «Розвиток індивідуальних здібностей та самореалізації особистості учня».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад методичної ради школи, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над науково-методичною проблемою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань, складено план роботи школи молодого вчителя на 2016-2017 навчальний рік. У 2016-2017 навчальному році на педагогічній раді було зроблено підсумки роботи педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми у навчально-виховному процесі.

Протягом року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 • зміст навчального плану школи;
 • вимоги нового Держстандарту початкової та середньої освіти;
 • програмне й навчально-методичне забезпечення виконання навчального плану школи;
 • вивчення та аналіз змісту освітніх програм для профільних та допрофільних класів, курсів за вибором та спецкурсів;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • впровадження профільного навчання в старшій школі;
 • про хід атестації педагогічних працівників;
 • вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів;
 • про підготовку матеріалів на районну педагогічну виставку.
 

2

Протягом 2016-2017 навчального року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. На запланованих засіданнях методичного об’єднання обговорювалися як організаційні питання так і науково-методичні. Упродовж навчального року шкільними методичними об’єднаннями було проведено предметні тижні, матеріали, яких оформлено як виставочний матеріал. Кожен керівник шкільного методичного об’єднання, проаналізувавши діяльність об’єднання, визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими дітьми, поширення передового педагогічного досвіду (ППД).

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному куточку, яким розміщений в учительській. Тут зібрані матеріали творчих знахідок шкільного методичного об’єднання, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів; фахові журнали педагогічної виставки, творчі звіти, інформаційний каталог ППД вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курси підвищення кваліфікації здійснювалась у 2016-2017 навчальному році згідно з перспективним планом. Їх пройшли вчитель російської мови та зарубіжної літератури Кузьменко О.М. та вчитель початкових класів Баранова С.В. Кожен вчитель звітував про проходження курсів на засіданні шкільного методичного об’єднання.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2016-2017 навчальному році згідно з перспективним планом. У звітному році була атестована практичний психолог Бакуменко І.В.

У ході атестації було проведено вивчення роботи практичного психолога шляхом відвідування занять, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег.

Вчитель початкових класів Баранова С.В. була учасником І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017» в номінації «Початкові класи». У районній педагогічній виставці «Освіта Іванківщини – 2017» взяла участь практичний психолог Бакуменко І.В. Вчителі Глущенко Л.М. та Кузьменко О.М. взяли участь у конкурсі на кращу методичну розробку уроку із зарубіжної літератури, де методична розробка Глущенко Л.М. відмічена як краща і взята на обласний конкурс.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2016-2017 навчальному році було вивчено стан викладання біології, англійської мови, правознавства, курсу «Людина і світ», у початкових класах – природознавство та предмет «Я у світі». Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, систематичності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самореалізації, саморозвитку, застосуванні прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів, розвитку обдарованості.

Із 69 атестованих учнів 2-11 класів в 2016-2017 навчальному році відмінників 8, учнів, які мають достатній рівень навчальних досягнень – 17. 23 учні школи були учасниками районних предметних олімпіад з базових дисциплін, де учениця 8 класу Молот Надія має ІІІ місце з географії (вчитель Глущенко Л.М.), учениця 10 класу Загинайлова Ксенія – ІІ місце з історії ( вчитель Волошин В.В.), учениця 7 класу Алехно Вікторія-Марія – ІІІ місце із зарубіжної літератури (вчитель Глущенко Л.М.) та має кращий результат з фізики ( вчитель Томченко К.В.), учениця 9 класу Глущенко Тетяна – ІІІ місце з правознавства (вчител Волошин В.В.). 7 учнів 3-11 класів брали участь в районному етапі конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, де учениця 6 класу Шевченко Вікторія має ІІІ місце ( вчитель Толочин В.Д.). Учні навчального закладу були учасниками ІІ (районного) етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, конкурсів «Об’єднаймося ж, брати мої!», « Твоє майбутнє – в твоїх руках», «Право очима дітей», «Іспанія очима дітей»,«Охорона праці очима дітей», де учениця 7 класу Лозенко Оксана має ІІІ місце в районному етапі конкурсу дитячого малюнку та ІІ місце в обласному етапі та були учасниками районних акцій «Оберіг для солдата»», «Жива ялинка хай росте», «Повзик – птах року 2017».Учні школи брали участь в районних спортивно-масових змаганнях. Так у легкоатлетичному кросі пам’яті героїв Чорнобиля учениця 7 класу Лозенко Оксана стала першою чемпіонкою у віковій категорії, а учень 6 класу Глущенко Ярослав домінував серед хлопців у цій же віковій групі. Команда з учнів 8-10 класів взяли участь в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»), де посіли 7 місце.

Поряд з успіхами методичної роботи існує ряд недоліків і проблем:

 • низький рівень впровадження в практику роботи інноваційних технологій;
 • відсутня участь учнів деяких предметних олімпіадах районного етапу та у конкурсі – захисті робіт МАН;
 • відсутня участь у конкурсі-огляді навчальних кабінетів.
 

Враховуючи вищезазначене,
 

НАКАЗУЮ:
 

 1. Визначити методичну роботу з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році задовільною.
 2. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Олексієнко О.В..

2.1. На засіданні методичної ради школи докладно проаналізувати результати

методичної роботи у 2016-2017 навчальному році та визначити основні напрямки

діяльності на 2017-2018 навчальний рік.

2.2. Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-

виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад,

конкурсів, МАН.

2.3. Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію ППД вчителів району,

області.

 1. Керівникам шкільних методичних об’єднань:

3.1. Розробити проекти планів роботи шкільного методичного об’єднання на 2015-

2017 навчальний рік.

3.2. Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній

роботі.

 1. Вчителям – предметникам:
  1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
  2. Постійно поповнювати навчальні кабінети методичними матеріалами.
  3. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення
  • навчально-виховного процесу.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально виховної роботи Олексієнко О.В.
 
 

Директор школи Томченко К.В.

ШПИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

вул. Шкільна, 27, с. Шпилі, Іванківського району, Київської області, 07260

тел. 0 -4591-39-2-30, e-mail: spyli_zosch21@ukr.net Код ЄДРПОУ 24883286

 

НАКАЗ

01.09.2017 №120

Про створення атестаційної комісії

для проведення атестації педагогічних

працівників у 2017-2018 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. №1135) та з метою стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності та організованого проведення атестації педагогічних працівників школи

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити атестаційну комісію для проведення атестації педагогічних кадрів

загальноосвітнього навчального закладу у такому складі :

голова комісії : Томченко К.В. – директор школи;

заступник голови комісії: Олексієнко О.В. – заступник директора з НВР;

секретар комісії: Глущенко Л.М. – вчитель зарубіжної літератури;

члени комісії: Онищенко І.В. ­­­- директор Блідчанського НВО "ЗОШ І-ІІ ст.- дитячий

садок»; Михайленко О.О. – вчитель історії та трудового навчання;

Ничипоренко Л.В. – вчитель початкових класів;

Гришкова Т.В. – вчитель української мови та літератури, голова ПК .

 

 1. Атестаційній комісії:

  забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 2. Відповідальність за оформлення матеріалів атестації педагогічних працівників покласти на заступника директора з НВР Олексієнко О.В.

 3. Провести засідання атестаційної комісії:

  І засідання – 18.10.2017 року,

  ІІ засідання – 28.03.2018 року.

 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

   

   

  Директор школи Томченко К.В.