Вітаю Вас, Гість

 

 

ШПИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

вул. Шкільна, 27, с. Шпилі, Іванківського району, Київської області, 07260

тел. 0 -4591-39-2-30, e-mail: spyli_zosch21@ukr.net Код ЄДРПОУ 24883286

 

НАКАЗ

08.06.2018                                                                                                                                                                                                                                          №70

 

Про підсумки методичної

роботи з педагогічними працівниками

школи у 2017-2018 навчальному році

 

 

Керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами, а саме: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» , Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними кадрами, Положенням про атестацію педагогічних працівників, перспективним планом розвитку школи, річним планом роботи школи методична робота школи в 2017-2018 навчальному році була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних та над предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів .

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив школи розпочав роботу над реалізацією проблемного питання «Формування життєвої компетентності особистості».

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад методичної ради школи, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над науково-методичною проблемою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2017-2018 навчальний рік.

Протягом року на засіданнях методичної ради школи обговорювалися такі питання:

 • зміст навчального плану школи;
 • вимоги нового Держстандарту початкової та середньої освіти;
 • програмне й навчальнометодичне забезпечення виконання навчального плану школи;
 • вивчення та аналіз змісту освітніх програм для профільних та допрофільних класів, курсів за вибором та спецкурсів;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • впровадження профільного навчання в старшій школі;
 • про хід атестації педагогічних працівників;
 • вивчення результативності курсової перепідготовки педагогічних кадрів;
 • про підготовку матеріалів на районну педагогічну виставку.
 • 2017-2018 навчального року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали шкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. На запланованих засіданнях методичного об’єднання

2

обговорювалися як організаційні питання так і науково-методичні. Упродовж навчального року шкільними методичними об’єднаннями було проведено предметні тижні, матеріали, яких оформлено як виставочний матеріал. Кожен керівник шкільного методичного об’єднання, проаналізувавши діяльність об’єднання, визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими дітьми, поширення передового педагогічного досвіду (ППД).

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному куточку, яким розміщений в учительській. Тут зібрані матеріали творчих знахідок шкільного методичного об’єднання, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, фахові журнали педагогічної виставки, творчі звіти, інформаційний каталог ППД вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курси підвищення кваліфікації здійснювалась у 2017-2018 навчальному році згідно з перспективним планом. Їх пройшов вчитель математики та фізики Томченко К.В., яка прозвітувала про проходження курсів на засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичних наук.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2017-2018 навчальному році згідно з перспективним планом. У звітному році були атестовані вчитель зарубіжної літератури Кузьменко О.М., вчитель початкових класів Баранова С.В., вчитель математики та фізики Томченко К.В., вчитель української мови та літератури Гришкова Т.В.

У ході атестації було проведено вивчення роботи вчителів шляхом відвідування занять, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег.

У районній педагогічній виставці «Освіта Іванківщини – 2018» взяли участь вчитель зарубіжної літератури Кузьменко О.М., вчитель початкових класів Баранова С.В., вчитель математики та фізики Томченко К.В., вчитель української мови та літератури Гришкова Т.В. Вчителі Глущенко Л.М. та Кузьменко О.М. взяли участь у конкурсі на кращу методичну розробку уроку із зарубіжної літератури.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2017-2018 навчальному році було вивчено стан викладання трудового навчання та технологій, математики, фізики та астрономії, інформатики. Здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт.

Протягом навчального року проводилась значна робота по удосконаленню форм і методів проведення уроків, виховних заходів, підвищувалась їх ефективність. Вчитель зарубіжної літератури Кузьменко О.М. цікаво і змістовно провела відкритий урок у 7 класі на тему «Своєрідність вирішення проблеми батьків і дітей», де використала інтерактивні форми і методи роботи на уроці та ІКТ.

Перевірки свідчать про те, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, систематичності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самореалізації, саморозвитку, застосуванні прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів, розвитку обдарованості.

Із 71 атестованих учнів 2-11 класів в 2017-2018 навчальному році відмінників 11, учнів, які мають достатній рівень навчальних досягнень – 19. З 30 учасників предметних олімпіад ІІ етапу призерами стали учні: Молот Надія, 9 клас – ІІ місце з історії (вчитель Михайленко О.О.); Топчан Анна, 10 клас – ІІІ місце із зарубіжної літератури ( вчитель Глущенко Л.М.); Лозенко Іванна, 9 клас – ІІІ місце із зарубіжної літератури( вчитель Глущенко Л.М.); Вакуліна Ангеліна , 10 клас – ІІІ місце з інформатики та ІІІ місце з інформаційних технологій (вчитель Іваненко Г.І.). Учні 5-11 класів брали участь в районному етапі конкурсу знавців української мови імені П. Яцика , де учениця 5 класу

3

Данилюк Діана посіла ІІІ місце серед однолітків (вчитель Гришкова Т.В.), а Грищенко Андрій учень 11 класу – ІІ місце (вчитель Проява Ю.П.). Учні навчального закладу були учасниками ІІ (районного) етапу мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, де учениця 5 класу Данилюк Діана посіла ІІ місце ( вчитель Гришкова Т.В.). Учні 3-11 класів взяли участь у профорієнтаційному конкурсі малюнків «Твоє майбутнє – в твоїх руках», де були відмічені роботи Іванішек Каріни (5 клас) та Шелеста Владислава (4 клас). Також учні школи були учасниками районних конкурсів «Об’єднаймося ж, брати мої!», «Право очима дітей», та учасниками районних акцій «Герої серед нас», «Оберіг для солдата», «Канюк звичайний – птах 2017 року» та представляли новорічні композиціїна новорічну різдвяну виставку. Учні школи брали участь в районних спортивно-масових змаганнях. Так у легкоатлетичному кросі пам’яті героїв Чорнобиля учень 7 класу Глущенко Ярослав став першим у своїй віковій категорії. Команда учнів школи посіла перше місце у змаганнях з тенісу, де переможцями були Грицаєнко Вадим І місце (11 клас), Кідратенко Артем ІІІ місце (11 клас), Людвиченко Анастасія ІІ місце (11 клас), Плічко Аліна ІІІ місце (9 клас).

Поряд з успіхами методичної роботи існує ряд недоліків і проблем:

 • низький рівень впровадження в практику роботи інноваційних технологій;
 • відсутня участь учнів деяких предметних олімпіадах районного етапу та у конкурсі – захисті робіт МАН;
 • відсутня участь вчителів школи у фаховому конкурсі «Учитель року – 2018»;
 • відсутня участь у конкурсіогляді навчальних кабінетів.

Враховуючи вищезазначене,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Визначити методичну роботу з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році задовільною.
 2. Заступнику директора з навчально - виховної роботи Олексієнко О.В.:

2.1. На засіданні методичної ради школи докладно проаналізувати результати

методичної роботи у 2017-2018 навчальному році та визначити основні напрямки

діяльності на 2018-2019 навчальний рік.

2.2. Проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-

виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад,

конкурсів, МАН.

2.3. Забезпечити відповідне оформлення та популяризацію ППД вчителів району,

області.

 1. Керівникам шкільних методичних об’єднань:

3.1. Розробити проекти планів роботи шкільного методичного об’єднання на 2018-

2019 навчальний рік.

3.2. Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній

роботі.

 1. Вчителям – предметникам:
  1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.
  2. Постійно поповнювати навчальні кабінети методичними матеріалами.
  3. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення
  • навчально-виховного процесу.
 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально виховної роботи Олексієнко О.В.

 

 

Директор школи                                                                                                                                                                                                                                                                                              Томченко К.В.

 

 

 

 

ШПИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

вул. Шкільна, 27, с. Шпилі, Іванківського району, Київської області, 07260

тел. 0 -4591-39-2-30, e-mail: spyli_zosch21@ukr.net Код ЄДРПОУ 24883286

 

НАКАЗ

03.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          №128

 

Про структуру методичної роботи

з педагогічними кадрами та її організації

у 2018-2019 навчальному році

 

З метою продовження методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2018-2019 навчальному році, підвищення рівня навчально-виховної роботи, здійснення ґрунтовного аналізу діяльності педагогічного колективу в цілому та окремих вчителів, забезпечення їх готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Продовжити роботу над науково-методичною проблемою «Формування життєвої компетентності особистості».
  2. Затвердити методичну раду в складі:

голова методичної ради – Томченко К.В., директор школи;

заступник голови методичної ради – Олексієнко О.В., заступник директора з НВР;

секретар методичної ради - Баранова С.В., вчитель початкових класів;

Кузьменко О.М., - вчитель зарубіжної літератури, член ради;

Проява Ю.П. – вчитель української мови та літератури, член ради;

Нечипорук Т.В. – вчитель біології , член ради;

Михайленко О.О. – вчитель історії та трудового навчання, член ради.

  1. Продовжити роботу методичних об’єднань вчителів і призначити їх керівниками:

початкових класів – Баранову С.В.;

вчителів предметів філологічного напрямку – Прояву Ю.П.;

природничо-математичних наук – Нечипорук Т.В.;

суспільно-гуманітарних наук – Михайленко О.О.;

класних керівників – Кузьменко О.М.

4. Здійснювати контроль за самоосвітою вчителів.

5. Забезпечити участь усіх учителів-предметників у районних методичних заходах.

6. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів Ничипоренко Л.В., Толочин В.Д., Шевченко Н.І., Волошина В.В., Нечипорук Т.В., Глущенко Л.М., Михайленко О.О.

7. Провести чергову атестацію таких вчителів: Глущенко Л.М., Толочини В.Д.

8. Організувати взаємовідвідування уроків вчителями (протягом року).

9. Вивчити та узагальнити досвід роботи вчителя Глущенко Л.М.

10. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника директора з НВР

Олексієнко О.В.

 

 

Директор школи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Томченко К.В.

 

 

ШПИЛІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

вул. Шкільна, 27, с. Шпилі, Іванківського району, Київської області, 07260

тел. 0 -4591-39-2-30, e-mail: spyli_zosch21@ukr.net Код ЄДРПОУ 24883286

 

НАКАЗ

03.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   №129

 

Про створення атестаційної комісії

для проведення атестації педагогічних

працівників у 2018-2019 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473, та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. №1135) та з метою стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності та організованого проведення атестації педагогічних працівників школи

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Створити атестаційну комісію для проведення атестації педагогічних кадрів

закладу загальної середньої освіти у такому складі :

голова комісії : Томченко К.В. – директор школи;

заступник голови комісії: Олексієнко О.В. – заступник директора з НВР;

секретар комісії: Кузьменко О.М. – вчитель зарубіжної літератури;

члени комісії: Михайленко О.О. – вчитель трудового навчання та історії;

Проява Ю.П. – вчитель української мови та літератури;

Баранова С.В. – вчитель початкових класів;

Гришкова Т.В. – вихователь ГПД, голова ПК .

 1. Атестаційній комісії:

забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог чинного Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

 1. Відповідальність за оформлення матеріалів атестації педагогічних працівників покласти на заступника директора з НВР Олексієнко О.В.
 2. Провести засідання атестаційної комісії:

І засідання – 17.10.2018 року,

ІІ засідання – 27.03.2019 року.

 1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи К.Томченко