Вітаю Вас, Гість

 

 

План заходів

щодо попередження жорстокого поводження із здобувачами освіти, профілактики булінгу і кібергбулінгу серед учнівської молоді

Шпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

у 2018/2019 навчальному році

 

№ п/п

Заходи

Виконавці

Термін проведення

1.

Опрацювати Державну соціальну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН «Про права дитини» на період до 2021 року».

Педагогічний колектив

до 10 лютого

2019 року

2.

Провести цикл профілактичних заходів щодо попередження булінгу та кібергбулінгу серед здобувачів освіти (за окремим планом).

Класні керівники, вчитель інформатики Іваненко Г.І.

Упродовж навчального року

3.

Продовжувати співпрацю з правоохоронними органами щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобіганням конфліктам та іншим негативним проявам здобувачів освіти.

Адміністрація закладу освіти

Упродовж навчального року

4.

Розміщувати інформаційні матеріали щодо попередження булінгу в учнівському колективі на офіційному сайті закладу освіти

Педагог-організатор, соціальний педагог

Постійно

5.

Забезпечувати формування навичок здорового способу життя серед здобувачів освіти.

Педагогічний колектив

Постійно

6.

Залучати органи учнівського та батьківського самоврядування до здійснення профілактичної роботи з питань попередження жорстокості та насильства в учнівському колективі.

 

Адміністрація закладу освіти, класні керівники

Упродовж навчального року

7.

Забезпечувати методичний та психологічний супровід впровадження в освітній процес просвітницько-профілактичних програм щодо попередження булінгу та кібербулінгу, рекомендованих Міністерством освіти і науки України.

Адміністрація закладу освіти, соціальний педагог Кузьменко О.М.

Упродовж навчального року

8.

Проводити лекторії, години спілкування, тренінгові заняття з профілактики жорстокого поводження, булінгу та кібербулінгу серед здобувачів освіти (за окремим планом).

Класні керівники, соціальний педагог Кузьменко О.М.

Упродовж навчального року

9.

Поновлювати куточок з прав дитини, розміщувати в ньому інформацію про правозахисні організації.

Педагог-організатор Глущенко О.Г.

Упродовж навчального року

10.

Використовувати інтерактивні технології щодо попередження булінгу серед здобувачів освіти (ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, дискусії, робота в малих групах тощо)

Класні керівники, соціальний педагог Кузьменко О.М.., педагог-організатор Глущенко О.Г.

Упродовж навчального року

11.

Забезпечити реалізацію комплексу профілактично-просвітницьких заходів щодо попередження явища булінгу та підвищення правової компетентності здобувачів освіти, конфліктів в учнівському та педагогічному колективах, безпечної поведінки здобувачів освіти в Інтернеті, попередження суїцидальних нахилів.

Адміністрація закладу освіти, педагогічний колектив

Лютий-травень 2019 року

12.

Упроваджувати проектні технології в освітній процес з метою популяризації духовних та моральних надбань, сприяння формуванню громадської та соціально-правової позиції здобувачів освіти.

Вчителі-предметники

Упродовж навчального року

13.

Активізувати роботу шкільної психологічної служби з метою попередження булінгу та уникнення конфліктних ситуацій серед здобувачів освіти.

 

Адміністрація закладу освіти, соціальний педагог

Систематично

14.

Приймати участь у семінарах-практикумах для класних керівників з метою попередження булінгу та кібербулінгу в учнівських колективах.

Класні керівники

Систематично

15.

Організувати проведення рейд-перевірок з метою запобігання тютюнопалінню та конфліктних ситуацій на території закладу освіти.

Заступник директора з НВР Олексієнко О.В.,соціальний педагог Кузьменко О.М.

Систематично

16.

Створити консультпунктів для батьків та осіб, які їх замінюють, з питань превентивної просвіти та виховання.

Заступник директора з НВР Олексієнко О.В.

до 1 лютого

2019 року

17.

Своєчасно порушувати клопотання щодо притягнення до адміністративної відповідальності батьків, осіб, які їх замінюють, за невиконання своїх обов’язків у частині отримання їхніми дітьми повної загальної середньої освіти.

Адміністрація закладу освіти

Постійно

18.

Залучати до гурткової роботи дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та здобувачів освіти, схильних до девіантної поведінки.

Керівники гуртків

Баранова С.В., Глущенко О.Г., Глущенко Л.М.

Постійно

19.

Розглянути на засіданні педагогічної ради питання попередження та профілактик булінгу та кібербулінгу .

Заступник директора з НВР Олексієнко О.В.

Упродовж навчального року

20.

Опрацювати інформаційні матеріали з попередження булінгу та кібербулінгу на засіданнях МО класних керівників.

Голова МО класних керівників Кузьменко О.М.

Упродовж навчального року

21.

Розглянути на загальношкільних батьківських зборах та на нараді при директору питання попередження та профілактик булінгу та кібербулінгу .

Директор школи Томченко К.В.

Упродовж навчального року