Вітаю Вас, Гість

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УЧНІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 Учнівський комітет (учком) є виконавчим органом учнівського самоврядування в школі, який покликаний активно сприяти становленню згуртованого колективу, формуванню в учнів свідомого відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків.

 

   Учком обирається на початку навчального року.

   Загальні збори проводяться не рідше одного разу  за навчальний рік.

 

   До учкому обираються найактивніші учні 6 – 11 класів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ УЧКОМУ

Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

 1. Основні завдання учкому – всебічно сприяти керівництву школи, педагогічному колективу в забезпеченні завершення кожним учнем повної середньої освіти, формувати в учнів повагу до рідної землі, до своєї країни, вивчати забуті традиції, бути готовим до її захисту.

    2.Учком організовує облік відвідування навчальних занять, бореться з пропусками та запізненнями на уроки, контролює виконання учнями режиму дня, допомагає вчителям в обладнанні навчальних кабінетів.

    3. Організовує самообслуговування прибирання               класів, впорядкування території школи, забезпечує участь школярів у ремонті меблів.

 

 

 

  ВЗАЄМОДІЯ УЧКОМУ

 Шпилівської ЗОШ  із класними колективами школи

 

 

 1. Зв’язок учкому з класними колективами здійснюється через старост, які обираються на класних зборах.

 

 1. Класні збори – колективний орган учнівського самоврядування у класі – проводяться не рідше, як один раз на місяць.

 

 1. Класні збори приймають рішення з питань діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення учкому, накреслюють конкретні заходи щодо виконання цих рішень, беруть участь в обговоренні поведінки учнів класу, визначають порядок і затверджують графік чергування учнів по класах.

 

 1. Староста організовує роботу учнів класу для виконання рішень учкому і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів, роботу чергових у класі. Під час чергування класу по школі, староста є відповідальним черговим по школі.

 

 1. У 1 – 4 класах призначаються педагогом або обираються з числа учнів відповідальні за конкретні ділянки роботи: чергування по класу, підтримання чистоти в приміщеннях, підготовка до шкільних свят.

 

 

 

 

 

  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УЧКОМУ

Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

 1. Голова учкому – організовує роботу учкому.
 2. Директор школи – присутній на засіданнях.
 3. Заступник голови учкому – може вести збори,

коли відсутній голова учкому.

 1. Секретар – веде протоколи засідань учкому.
 2. Створюються такі комісії:

                                      навчальна;

                                      трудова;

                                      дисципліни і порядку;

                                      культури та дозвілля;

                                      санітарна (по 4 учні в кожній).

6. Засідання учкому проводиться 1 раз на місяць. В міру            

потреби на засідання запрошують старосту класу.

7. Учком налагоджує чергування по школі і в класах.

8. Директор школи всебічно сприяє діяльності учкому.

 

 

 

 

 

ОБОВЯЗКИ ЧЕРГОВИХ УЧНІВ

                                    У КЛАСІ

                                                              

 № п/п

    Клас

Обов’язки чергових

1

5

 Витерти пил, помити дошку, поставити         стільці на парти, полити квіти.

2

6

 Витерти пил, помити дошку, поставити стільці на парти, підмести підлогу.

3

7

 Витерти пил, помити дошку, прибрати у шафах, підмести підлогу.

4

8

 Витерти пил, прибрати у шафах та на стелажах, помити дошку, замести і помити підлогу.

5

9

 Витерти дошку і пил, прибрати у шафах, витерти стелажі, замести і помити підлогу.

6

10

 Витерти пил і дошку, прибрати у шафах, підмести і помити підлогу.

7

11

 Витерти пил, вимити дошку, прибрати у шафах та на стелажах, підмести і помити підлогу.

 

  

 

 

Голова учнівського комітету Шпилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів –

Топчан Анна

 

 

НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ

учкому Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

1.Шевченко Вікторія, учениця  9 класу – голова комісії.

2.Сенчук Віктор, учень 9 класу

3.Молот Надія, учениця 11 класу

 

 

САНІТАРНА КОМІСІЯ

учкому Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

1.Бреус Дмитро, учень  11 класу  – голова комісії.

2. Глущенко Інна,учениця  9 класу

3. Загинайлова Анастасія, учениця 10 класу

 

 

КОМІСІЯ

 ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

учкому Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

1., учень 11 класу – голова комісії

3.Глущенко Тетяна , учениця 11  класу

4.Вакуліна Ангеліна, учениця 11 класу

 

 

ТРУДОВА ТА ГОСПОДАРЧА КОМІСІЯ

учкому Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

1.Кривонос Світлана, учениця 9 класу –  голова комісії

2.Масльон Анна, учениця 9 класу

3.Зайченко Богдан , учень 8 класу

                                                 

 

       КОМІСІЯ

 КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ

учкому Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

1.Лозенко Іванна , учениця 10 класу –  голова комісії

2. Іванишек Каріна, учениця 6 класу

4.Бреус Дмитро, учень 10 класу

 

 

  ПЛАН

ЗАСІДАНЬ УЧНІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

на 2018 – 2019 н. р.

 

1.     Обрання голови учкому .Створення комісій / вересень /.

2.     Обговорення поведінки учнів у школі та в позаурочний час

      / жовтень /.

3.     Робота з дітьми, які стоять на внутрішкільному обліку та відносяться до групи ризику / листопад /.

4.     Аналіз відвідування учнями школи. Обговорення успішності учнів  за І семестр / грудень /.

5.     Звіт комісій про проведену роботу за І семестр / січень /.

6.     Розгляд питання дисципліни і порядку в школі / лютий /.

7.     Аналіз відвідування учнями школи / березень /.

8.     Обговорення успішності учнів  за ІІ семестр /  травень /.

9.      Звіт комісій про виконану роботу за І і ІІ семестр / травень /.

10.    Підведення підсумків роботи учнівського комітету

       у 2018 – 2019 н.р. / червень /.

 

                                                ПЛАН

РОБОТИ КОМІСІЙ УЧНІВСЬКОГО КОМІТЕТУ Шпилівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 на 2018 – 2019 н.р.

 

                                             НАВЧАЛЬНА КОМІСІЯ

 

1.     Рейд – перевірка навчання невстигаючих учнів / за результатами попереднього навчального року /.

2.     Аналіз успішності невстигаючих учнів за І семестр. Запрошення  цих учнів на засідання учкому / січень /.

3.     Робота з невстигаючими учнями. / протягом року /.

4.     Рейд – перевірка відвідування школи  учнями, які мають незадовільні оцінки за І семестр / 1 раз на тиждень /.

5.     Аналіз успішності учнів школи за ІІ семестр / травень /.

6.     Запрошення невстигаючих учнів на засідання учкому      

     / протягом року /.

7.     Проведення спільного засідання навчальної комісії та педагогічної ради / згідно з планом педрад /.

8.     Рейд – перевірка успішності учнів, які не встигають чи не атестовані. / 1 раз на місяць, протягом року /.

 

 

САНІТАРНА  КОМІСІЯ

 

1.Перевірка стану озеленення класних кімнат / 2 рази на місяць /.

2. Рейд – перевірка зовнішнього вигляду учнів /1 раз на тиждень /

3. Аналіз санітарного стану кімнат / 1 раз на тиждень /.

4. Перевірка чергування учнями школи / кожного дня, протягом року /.

 

 

ТРУДОВА ТА ГОСПОДАРЧА КОМІСІЯ

 

1.     Рейд - перевірка стану збереження шкільного майна /  1 раз на місяць протягом року /.

2.     Складання графіку чергування в їдальні / кожного тижня /.

3.     Розподіл території школи між класами. / вересень /.

4.     Рейд – перевірка стану шкільної території / щомісяця /.

5.     Створення бригади по ремонту шкільних меблів. / вересень /.

6.     Вести журнал роботи трудової та господарчої комісії.

 

КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІНИ І ПОРЯДКУ

 

1.     Перевіряти поведінку учнів на перервах / протягом року /.

2.     Перевіряти стан чергування учнями школи в їдальні

/ кожного дня, протягом року /.

3.     Рейди – перевірки стану відвідування учнями школи

 / 1 і 3 понеділок місяця, протягом року /.

4.     Рейди – перевірки спізнення учнів на уроки / 2 рази на місяць,  протягом року /.

5.     Аналіз дисципліни учнів за семестр.

 

 

 

                                КОМІСІЯ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ

1.     Організація культурно-масових заходів у школі /протягом року/

2.     Складання плану проведення культурно-масових заходів /вересень/

3.     Конкурс « Ми шукаємо таланти!» /жовтень/

4.     Організація оформлення школи та класних кімнат /листопад/

5.     Організація екскурсій, лекцій, зустрічей, кінолекторіїв в позаурочний час /протягом року/

6.     Аналіз участі учнів школи в культурно-масових заходах / 2 рази на рік, в кінці семестру/